Afgørelse

Nummer
19/02422

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Orkla Foods Danmark A/S' erhvervelse af 90 pct. af aktierne i Easyfood A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. marts 2019 en anmeldelse af en fusion mellem Orkla Foods Danmark A/S og Easyfood A/S.

Fusionen finder sted ved, at Orkla Foods Danmark A/S (herefter Orkla Foods), som er 100 pct. ejet af Orkla ASA, erhverver 90 pct. af aktierne i Easyfood A/S (herefter Easyfood). Paasch Invest ApS, som er ejet af Flemming Paasch, der er administrerende direktør i Easyfood, bliver minoritetsaktionær og vil ikke blive tildelt særlige rettigheder, som indebærer fælleskontrol i konkurrenceretlig forstand. Orkla Foods erhverver dermed enekontrol over Easyfood.