Afgørelse

Nummer
18/20435

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af JP/Politikens Hus A/S’ overtagelse af 70 pct. af aktierne i Saxo.com A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. februar 2019 en anmeldelse af JP/Politikens Hus A/S’ overtagelse af 70 pct. af aktierne i Saxo.com.

Den planlagte Transaktion indebærer, at JPPOL overtager 70 pct. af aktierne i Saxo. Efter fusionens gennemførelse vil Saxo være underlagt enekontrol af JPPOL. Saxos datterselskaber Saxo.com International ApS, Saxo.com Hispanic ApS og Saxo.com Yo Publico S.A.C. samt Saxos minoritetsaktieposter indgår ikke i transaktionen og vil efter fusionen være ejet af JBO Invest Holding ApS.