Afgørelse

Nummer
18/19509

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Tibnor A/S’ erhvervelse af enekontrol over Sanistål A/S’ ståldistributionsforretning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. februar 2019 en almindelig anmeldelse mellem Tibnor A/S og Sanistål A/S’ ståldistributionsforretning.

Tibnor A/S erhverver ved fusionen enekontrol over Sanistål A/S’ ståldistributionsforretning gennem en aktivoverdragelsesaftale. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør dermed en fusion.