Afgørelse

Nummer
18/19834

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af G.S.V. Materieludlejning A/S’ erhvervelse af enekontrol over Ramirent A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. februar 2019 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem G.S.V. Materieludlejning A/S og Ramirent A/S.

GSV vil ved fusionen opnå enekontrol over Ramirent. Transaktionen gennemføres ved, at GSV erhverver 100 % af aktiekapitalen i Ramirent fra Ramirent Plc. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør en fusion.