Afgørelse

Nummer
18/18876

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Verdo A/S’ overtagelse af Eniig City Solutions A/S’ aktiviteter inden for vej- og gadebelysning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. januar 2019 en anmeldelse af Verdo A/S’ overtagelse af Eniig City Solutions A/S’ aktiviteter inden for vej- og gadebelysning.

I overensstemmelse med kommissionens praksis behandles fusioner ud fra et ”first come first serve” princip. I denne konkrete sag, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtaget en fusionsanmeldelse mellem SE a.m.b.a og Eniig a.m.b.a. den 21. december 2018, altså før den endelige anmeldelse af fusionen mellem Verdo A/S og Eniig City Solutions. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder dog, at vurderingen af denne fusion ikke afhænger af udfaldet af den først anmeldte fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a.

Transaktionen indebærer, at Eniig Energiteknik A/S, gennemfører en spaltning af det helejede datterselskab Eniig City Solutions A/S, således at Eniig City Solutions A/S’ gadelysaktiviteter på nær gadelysanlæg i Karup, ESCO-projekter i Vejle samt et udelysprojekt i Holbæk overgår til det nyetablerede selskab ”Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S”. Verdo A/S
overtager efterfølgende alle kapitalandele i det nyetablerede selskab. Der er således tale om, at Verdo A/S erhverver enekontrol over det nyetablerede selskab ”Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S”, og transaktionen udgør dermed en fusion, jf. konkurrencelovens §12 a, stk.1, nr. 2.