Afgørelse

Nummer
19/02115

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinets erhvervelse af enekontrollen over HMN GasNet P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. februar 2019 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem Energinet og HMN GasNet P/S.

Energinet erhverver ved transaktionen samtlige aktier i HMN GasNet P/S og opnår derved enekontrollen over selskabet.
Baggrunden for transaktionen er, at der fra politisk side er truffet beslutning om, at den danske naturgasinfrastruktur skal være ejet af staten.