Afgørelse

Nummer
19/00991

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af DXC Technology Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over EG Services

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. februar 2019 en forenklet anmeldelse af DXC Technology Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over EG Services.

Transaktionen indebærer, at DXC Technology Danmark A/S erhverver alle aktiviteter i EG A/S’ forretningsenhed EG Services. DXC Technology Danmark A/S erhverver dermed enekontrol over EG A/S’ forretningsenhed EG Services.