Afgørelse

Nummer
18/20258

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af StandbyCo V ApS’ køb af DACO 3010 ApS og ICO Nordic Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. december 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem StandbyCo V ApS (”StandbyCo”) og DACO 3010 ApS, samt ICO Nordic Holding ApS (samlet "ICO Gruppen").

Ved fusionens gennemførelse erhverver StandbyCo 100 pct. af aktierne – og dermed enekontrol – i ICO Gruppen.