Afgørelse

Nummer
18/04589

Emner

  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling

Tellers kontraktbetingelser

Konkurrencerådet har afgjort, at betalingskortindløseren Teller (nu Nets) har misbrugt sin dominerende stilling i perioden 2012-2016. Tellers kontrakter med nogle af de største kunder indeholdt rabatter og kontraktvilkår, som havde en loyalitetsskabende effekt og kunne afskærme markedet for konkurrenter.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Teller har givet betydelige rabatter til nogle af sine største kunder til gengæld for, at kunderne skulle benytte Teller til at dække hele eller en betydelig del af deres behov for at indløse internationale betalingskort. Teller har på den måde kunnet afskære konkurrenter fra at få fat i disse store kunder.
En effektiv konkurrence er med til at sikre lavere priser, flere valgmuligheder og innovation af nye, bedre produkter. Når en virksomhed - som Teller - er stor og dominerer et marked, har den et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. Den må for eksempel ikke binde kunder til sig, så konkurrenter får svært ved at komme til.

Konkurrencerådet har afgjort, at Teller i perioden 2012 til 2016 har misbrugt sin dominerende stilling. Det er sket gennem rabatter og/eller bestemmelser om eksklusivitet i kontrakter med nogle af Tellers største kunder. Konkurrencerådet har blandt andet givet påbud om, at virksomheden skal ophøre med den ulovlige adfærd.

Teller var i perioden datterselskab i Nets-koncernen og den største indløser af internationale betalingskort i Danmark. En kortindløser er nødvendig for, at en butik eller en anden erhvervsdrivende kan tage imod betalingskort. Butikken betaler kortindløseren et gebyr pr. transaktion, mod at kortindløseren blandt andet sørger for, at pengene kommer fra kundens konto til butikkens.

Teller har ikke over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dokumenteret, at der foreligger omstændigheder, som kan berettige, at Tellers kontrakter indeholder rabatter og bestemmelser, der kan udelukke konkurrenter.

Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.
Frem til 2016 var Teller et datterselskab i Nets-koncernen. Teller blev i december 2017 fusioneret med koncernselskabet Nets Denmark A/S og herefter markedsført som Nets.

Opdateret den 14. juni 2022:
Efter Østre Landsdom af den 5. maj 2022 er ny version af afgørelsen offentliggjort.