Afgørelse

Nummer
FLID-15/06396

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S’ erhvervelse af Wupti.com A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. juni 2015 en almindelig anmeldelse af Dansk Supermarked A/S’ erhvervelse af Wupti.com A/S.

Dansk Supermarked og 3C Retail A/S (herefter ”Sælger”) indgik en aktieoverdragelsesaftale den 19. maj 2015. Den planlagte fusion indebærer, at Dansk Supermarked overtager 100 pct. af aktierne i Wupti, der før fusionen ejes 100 pct. af Sælger. Efter fusionens gennemførelse vil Wupti være underlagt enekontrol af Dansk Supermarked.

Ankehistorik