Afgørelse

Nummer
4/0120-0204-0259

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Konkurrencebegrænsende samordning i ejendomsmæglerbranchen

Ejendomsmæglere har ulovligt boykottet Boliga.dk

Pressemeddelelse - 25. januar 2012

Ejendomsmæglerne, der står bag boligportalen Boligsiden.dk, har handlet i strid med konkurrenceloven ved at aftale en boykot af den konkurrerende boligportal Boliga.dk. Det har Konkurrencerådet afgjort i dag.

Konkurrencerådet påbyder Dansk Ejendomsmæglerforening og seks store ejendomsmæglerkæder at ophøre med enhver form for aftale om at nægte Boliga.dk at vise billeder af de boliger, som mæglerne har til salg.

Boykotaftaler er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Siden 2009 har seks store ejendomsmæglerkæder, EDC, Home DanBolig, Nybolig, Estate og RealMæglerne aftalt, at de vil opfordre deres mæglere til at boykotte Boliga.dk for at beskytte den mæglerejede portal Boligsiden.dk mod konkurrence. Boykotten indebar, at mæglerne skulle undlade at stille annoncebilleder af boligerne til rådighed for Boliga.dk.

Det er normalt den enkelte ejendomsmægler, der har ophavsretten til annoncebillederne. Billederne har stor betydning ved boligsalg. Formålet med boykotten har været, at gøre Boliga.dk mindre attraktiv for potentielle boligkøbere, og dermed svække konkurrencen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

Aftalen om boykot af Boliga.dk er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Den er indgået af en meget stor del af ejendomsmæglerbranchen og har betydet, at Boliga.dk har været dårligere stillet end konkurrerende boligportaler.
Konkurrencebegrænsende aftaler som denne er meget skadelige. Effektiv konkurrence mellem boligportaler skaber større gennemsigtighed på boligmarkedet og giver boligsælgerne bedre mulighed for at få solgt deres bolig.
Boligsælgerne kan selv sørge for, at boligen præsenteres bedst muligt, med billede på flere boligportaler. Det kan skrives ind i aftalen med mægleren.