Afgørelse

Nummer
4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL

Emner

  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling

Elsams prisadfærd 2005-2006 (Elsam III-sagen)

Elsam har igen opkrævet for høje priser

Pressemeddelelse - 20. juni 2007

Det var alle gode gange tre, da Konkurrencerådet i dag behandlede en sag om Elsam A/S

Konkurrencerådet slog fast, at Elsam A/S har brudt konkurrenceloven ved at opkræve urimeligt høje priser for elektricitet i Vestdanmark

Dagens afgørelse drejer sig om perioden 1. januar 2005 til 31. december 2006, hvor Elsam A/S har krævet overpriser for 1.487 timer. Det har kostet de vestdanske el-forbrugere, både virksomheder og private ca. 111 mio. kr. for meget.

Elsam A/S har udnyttet sin dominerende stilling på engrosmarkedet for salg af fysisk el i Vestdanmark til at opkræve de høje priser. Det har bl.a. været muligt, fordi en begrænset kapacitet på kabelforbindelserne til udlandet betyder, at Elsam A/S kun i beskedent omfang er udsat for konkurrence fra udenlandske elproducenter.

I perioden frem til den 1. juli 2006 var Elsam A/S ejet af en række regionale elselskaber. Fra den 1. juli 2006 er Elsam overtaget af DONG Energy A/S.

Vicedirektør i Konkurrencestyrelsen, Kim Sparlund, udtaler, ”Jeg forventer, at der med denne sag er sat et punktum for Konkurrencestyrelsens undersøgelser af de vestdanske elpriser. I 2007 har DONG Energy A/S indledt drøftelser med Konkurrencestyrelsen om selskabets fremtidige prisfastsættelse, så vi kan undgå lignende sager i fremtiden.”

Sagen er en opfølgning på Konkurrencerådets afgørelse den 30. november 2005, hvor rådet fastslog, at Elsam A/S havde solgt el til overpriser i perioden 1. juli 2003 – 31. december 2004. Dette indebar en merbetaling for de vestdanske forbrugere på ca. 87 mio. kr. Denne sag verserer ved Sø- og Handelsretten.

Allerede i 2003 behandlede Konkurrencerådet en klage over Elsams misbrug af dominerende stilling på markedet for elspot i 2000 og 2001. Konkurrencerådet indgik en tilsagnsaftale med Elsam og undlod derfor at træffe afgørelse i sagen. Den 23. juni 2005 opsagde Konkurrencestyrelsen imidlertid tilsagnsaftalen med Elsam, da Elsam ikke havde overholdt aftalen.