Afgørelse

Nummer
3/1120-0289-0055/FI/vu

Emner

  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling

Arla Foods rabatter og markedsføringstilskud

Markedsføringsbidrag må ikke bruges til diskrimination

Pressemeddelelse - 30. marts 2005

Konkurrencerådet har i dag for første gang nogensinde vurderet en dominerende virksomheds anvendelse af markedsføringsbidrag og kampagnestøtte til detailkæder.

Det har længe været praksis, at dominerende virksomheder ikke må diskriminere mellem deres kunder, når de yder rabat.

Konkurrencerådet har med sagen i dag slået fast, at dominerende leverandører også har en forpligtelse til ikke at diskriminere deres kunder, når rabatter, markedsføringstilskud og kampagnestøtte ses under ét. Det betyder, at kunder med de samme karakteristika bør kunne opnå nogenlunde samme tilskud – uanset om det er i form af rabatter, markedsføringstilskud eller kampagnestøtte. Forskelsbehandling kræver, at der foreligger dokumentation for omkostningsforhold eller lignende, der kan begrunde forskellene.

I den konkrete sag tog Konkurrencerådet stilling til Arla Foods generelle anvendelse af rabatter, markedsføringstilskud og kampagnestøtte. Under behandlingen af sagen har Arla gradvist tilvejebragt dokumentation for, at detailhandelskæderne i et vist omfang påfører Arla forskellige distributionsomkostninger. Når der tages højde for dette, er vurderingen, at Arla ikke diskriminerer sine kunder.

Afgørelsen har intet at gøre med den verserende straffesag, hvor Arla er tiltalt for at have betinget tilskud til en engroskunde af, af denne kunde stoppede med at købe mælk hos Hirtshals Mejeri.

Danmark er det første EU-land, hvor myndighederne har taget stilling til anvendelsen af markedsføringstilskud mv. Men det ligebehandlingsprincip, der anvendes, skal fortolkes på samme måde som i EU. Det betyder, at der også for store virksomheder vil være et vist spillerum for "godt købmandskab". Ligebehandlingen vil således, populært udtrykt, blive vurderet med "metermål" og ikke med "millimetermål”.