Afgørelse

Nummer
TECH-21/04136

Emner

  • Betalingsloven §63

Indskærpelse, pengeinstitutters pligt til at underrette Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til § 63, stk. 2, i lov om betalinger omfatter også afslag på adgang givet til virksomheder med begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester, jf. lovens § 51.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog en klage fra en virksomhed med begrænset tilladelse til at udbyde betalingskontotjenester (et betalingsinstitut med begrænset tilladelse). Klagen vedrørte pengeinstituttets afslag på at give betalingsinstituttet adgang til at etablere en porteføljekonto og indløsningsaftale i pengeinstituttet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev ikke blevet underrettet om dette afslag.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har besluttet at indstille sagsbehandlingen, jf. betalingslovens § 145 b. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor ikke taget stilling til, om pengeinstituttet har overtrådt betalingslovens § 63, stk. 2.