Afgørelse

Nummer
TECH-22/00301

Emner

  • Betalingsloven §121
  • Betalingstjenestelovengenerisk

Påbud om ophør af gebyropkrævning - Valby og Stenløse Apotek

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Valby og Stenløse Apotek at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Valby og Stenløse Apotek, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Valby og Stenløse Apotek påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.