Afgørelse

Nummer
TECH-21/13042

Emner

  • Betalingstjenestelovengenerisk
  • Betalingslovens § 152, stk. 3

Afgørelse vedrørende Imerco A/S opkrævning af gebyr ved brug af betalingskort

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har påbudt Imerco A/S at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Imerco A/S, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Imerco A/S påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.