Afgørelse

Nummer
21/05634-51

Emner

  • Betalingslovengenerisk

Omkostningsundersøgelse af Dankortet i 2021

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sænket loftet for det årlige beløb, som Nets må opkræve i gebyr af forretningerne, for at der kan betales med Dankort i den fysiske handel. Beløbet er sat ned med 7,1 procent.

Nets må samlet set højst opkræve fra forretningerne, hvad der svarer til de relevante omkostninger til driften af dankortsystemet. Det følger af lov om betalinger.

Hvert andet år undersøger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen omkostningerne og fastsætter på baggrund heraf et loft for beløbet, som Nets må opkræve. Omkostningerne ved driften af dankortsystemet består af pengeinstitutternes omkostninger ved at udstede dankort og Nets’ omkostninger ved at indløse dankorttransaktioner.

Fra 2018 til 2020 er både pengeinstitutternes og Nets’ omkostninger faldet. For pengeinstitutterne skyldes det blandt andet en mere effektiv håndtering af data samt et mindre misbrug med Dankort. Nets’ omkostninger er primært faldet på grund af lavere it-udgifter.