Afgørelse

Nummer
19/10544

Emner

  • Betalingsloven §63

Afgørelse vedrørende betalingslovens § 63, stk. 1 om Ringkjøbing Landbobanks vilkår

Konkurrencerådet har afgjort, at dele af Ringkjøbing Landbobanks vilkår for adgang til bankens betalingskontotjenester er i strid med betalingsloven. Rådet har desuden afgjort, at banken ulovligt har givet et betalingsinstitut afslag på en sådan adgang. I 2020 blev bankens tidligere vilkår også kendt ulovlige.

Konkurrencerådet påbyder Ringkjøbing Landbobank at sikre, at et konkret betalingsinstitut får adgang til bankens betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår. Et betalingsinstitut kan for eksempel være en virksomhed, der sørger for, at netbutikker kan modtage penge fra deres kunder.

Desuden påbyder rådet banken at bringe sine vilkår for adgangen til bankens betalingskontotjenester – og måden de administreres på – i overensstemmelse med loven. Vilkårene skal være objektive, ikke-diskriminerende og proportionale.

De to påbud følger af to sager, hvor Konkurrencerådet har afgjort, at Ringkjøbing Landbobank har overtrådt betalingslovens §63.

Ringkjøbing Landbobank havde tilsvarende sager i sommeren 2020, hvor et betalingsinstitut også var blevet afvist, og banken fik et påbud om at sikre, at dens vilkår var i overensstemmelse med loven. Afgørelserne i 2020 vedrører de vilkår, som banken havde i 2018. I 2019 ændrede banken sine vilkår, og det er disse vilkår, som Konkurrencerådet nu træffer afgørelse om.

Relaterede sager:

Konkurrencerådets afgørelse af 27. oktober 2021 om et betalingsinstituts adgang til Ringkjøbing Landbobank A/S’ betalingskontotjenester

Læs om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Ringkjøbing Landbobank af 8. juli 2020