Afgørelse

Nummer
CDP-21/02663

Emner

  • Betalingstjenestelovengenerisk
  • Betalingsloven §121

Påbud om ophør af gebyropkrævning - Odense Lavpris Tømmerhandel A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Odense Lavpris Tømmerhandel A/S at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Odense Lavpris Tømmerhandel A/S, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Odense Lavpris Tømmerhandel A/S påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.