Afgørelse

Nummer
CDP-21/03006

Emner

  • Betalingstjenesteloven generisk
  • Betalingsloven §123

Påbud om ophør af gebyropkrævning - FISKEHUSET 3060 ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder FISKEHUSET 3060 ApS at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, FISKEHUSET 3060 ApS, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

FISKEHUSET 3060 ApS påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.