Afgørelse

Nummer
CDP-20/07308

Emner

  • Betalingsloven §121
  • Betalingslovengenerisk

Påbud om ophør af opkrævning af gebyrer samt for høje gebyrer – Daabeck Frilandsgartneri

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Daabeck Frilandsgartneri at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3, og fsva. angår elektroniske betalingsinstrumenter for høje gebyrer i strid med betalingslovens § 121, stk. 2, 2. pkt.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Daabeck Frilandsgartneri, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3, og i forbindelse med betalinger med elektroniske betalingsinstrumenter at ophøre med at opkræve et gebyr, der er højere end Daabeck Frilandsgartneris gebyr for betalingstransaktionen til betalingsmodtagerens udbyder, når en kunde betaler med et betalingsinstrument, jf. § 121, stk. 2, 2. pkt.

Daabeck Frilandsgartneri påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.