Afgørelse

Nummer
CDP-20/03751

Emner

  • Betalingsloven §121
  • Betalingslovengenerisk

Påbud om ophør af gebyropkrævning - Sunds Pizza og Kebab House v/Tufan Karabulut

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Sunds Pizza og Kebab House v/Tufan Karabulut at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Sunds Pizza og Kebab House v/Tufan Karabulut, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Sunds Pizza og Kebab House v/Tufan Karabulut påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.