Afgørelse

Nummer
CDP-208/03751

Emner

  • Betalingsloven §121
  • Betalingslovengenerisk

Påbud om ophør af gebyropkrævning - Dyrlæge Morten Brøgger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Dyrlæge Morten Brøgger at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Dyrlæge Morten Brøgger, såfremt det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Dyrlæge Morten Brøgger påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.