Afgørelse

Nummer
VFL-1-2023

Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. september 2023 - Danva på vegne af Biofos Lynettefællesskabet A/S mod Forsyningssekretariatet

Konkurrenceankenævnet har truffet afgørelse om, at spildevandsselskabet BIOFOS Lynettefællesskabet A/S’ økonomiske ramme for 2023 skal genbehandles af Forsyningssekretariatet.