Skip navigation

Indskærpelse om ikke at indgå aftale om boykot

MTF-19/11179

06. januar 2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen holder sig generelt orienteret om mediebranchen, og er i forbindelse hermed blevet opmærksom på, at nogle nyhedsmedier har indgået en fælles aftale om boykot af en musikgruppe. Det er i den forbindelse aftalt imellem nyhedsmedierne, at ingen af disse anmelder musikgruppens koncerter og udgivelser, så længe musikgruppen vælger ikke at akkreditere enkelte af nyhedsmedierne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder anledning til at gøre opmærksom på følgende:

  • at det er forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler eller samordne praksis, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 1. Sådanne aftaler kan blandt andet bestå i, at konkurrenter aftaler at boykotte kunder, konkurrenter eller leverandører mv.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig anledning til at gå videre med sagen, jf. konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt.

En beslutning efter konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt., om ikke at behandle en sag kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. konkurrencelovens § 19, stk. 3.