Skip navigation

Indskærpelse om ikke at fastsætte bindende videresalgspriser

DIPS

04. maj 2018

Denne sag om […] udspringer af materiale, som blev indhentet i februar 2012 i forbindelse med en kontrolundersøgelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog hos […]. Materialet gav styrelsen en formod-ning om, at der foregår prisstyring på et marked for detailsalg af kameraer og tilbehør hertil.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det som udgangspunkt skal være op til den enkelte forhandler at fastsætte sine detailpriser over for sine kunder.

Om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, vil forudsætte nærmere undersøgelser i sagen, herunder fastlæggelse af et evt. relevant marked samt den økonomiske og retlige sammenhæng, som adfærden befinder sig i.