Skip navigation

Indskærpelse om ikke at holde konkurrerende virksomheder ude af messe

BET-18/05210

05. april 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er kommet i besiddelse af materiale, hvoraf det fremgår, at flere forhandlere har deltaget i en korrespondance om, at andre konkurrerende forhandlere ikke bør deltage på en messe med den begrundelse, at der er tale om udenlandske forhandlere eller forhandlere, som lever af at være ”parallel importør” af udenlandske produkter. Ifølge korrespondancen kan de pågældende forhandlere dermed tilbyde en pris, som kan ”ødelægge det danske marked for vore danske forhandlere.”, og som ”undergraver vore forhandleres forretning”.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det vil kunne udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, hvis virksomheder forsøger at holde prisen kunstigt højt ved at hindre konkurrerende virksomheder med en lavere pris adgang til markedet eller en del af markedet. Fastlæggelse af, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, vil forudsætte nærmere undersøgelser i sagen, herunder en nærmere vurdering af materialet og fastlæggelse af det relevante marked.