Skip navigation

Indskærpelse om ikke at indtaste priser/tilbud som konkurrenter kan se i et netværks fælles IT-system

BET-15/09904

08. december 2016

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et tip om en eventuel konkurrencebegrænsning mellem autoriserede værksteder på et marked for autoriserede reparatører af et bilmærke. Tippet gik ud på, at når en kunde indhenter et tilbud hos det ene værksted, så kan dette værksted tilsyneladende i netværkets fælles IT-system se, hvilket tilbud/pris, et andet værksted, har tilbudt kunden på samme type reparation.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det til enhver tid skal være op til det enkelte værksted alene at afgøre, hvilke tilbud/priser dette værksted vil opkræve hos sine kunder, og at tilbud/priser ikke må være synlige for indbyrdes konkurrerende autoriserede værksteder gennem netværkets fælles IT system eller på anden vis.

Fastlæggelse af, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, vil forudsætte nærmere undersøgelser af sagen, herunder undersøgelser for at kunne fastslå om adfærden har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.