Skip navigation

Vejledende udtalelse om Nordjyllands Pelsdyravlerforenings aftalekompleks for bekæmpelse af plasmacytose

20. december 2013

Ved brev af 25. april 2013 har du som advokat for Nordjyllands Pelsdyravlerforening anmodet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at tage stilling til, om Nordjyllands Pelsdyravlerforenings påtænkte aftalekompleks for bekæmpelse af plasmacytose er i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen.