Skip navigation

Vejledende udtalelse om kommunal lånegaranti

13/05445

02. oktober 2013

Du har i brev af 1. februar 2013 på vegne af Statsforvaltningen Hovedstaden anmodet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om, hvorvidt en kommunal lånegaranti for et realkreditlån til finansiering af en udbygning af Nivå-Karlebo-Kokkedal Hallen, udgør statsstøtte i strid med EU-retlige regler om statsstøtte, og i givet fald om de minimis forordningens anvendelse.