Skip navigation

Icon Hairspa A/S - bøde på 1 mio. kr - personlig bøde på 100.000 kr. - Østre Landsret - bindende videresalgspriser

S069001K-DYI

10. december 2019

Østre Landsret har idømt hårproduktgrossisten Icon Hairspa A/S en bøde på 1 mio. kr. for at overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser.

Icon Hairspa skal betale en bøde på en million kroner og samtidig er en ledende medarbejder i selskabet idømt en personlig bøde på 100.000 kroner for sin rolle i overtrædelsen. Det afgjorde Retten i Næstved i februar 2019, og Østre Landsret har nu stadfæstet dommen.

Selskabet er dømt for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser i perioden fra begyndelsen af 2016 til begyndelsen af 2017. Icon Hairspa krævede af sine forhandlere af hårprodukter af mærket ”Kevin Murphy,” at de overholdt de vejledende priser som mindstepriser.

Sagen begyndte i 2016, da en forhandler af Icon Hairspas produkter henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med materiale, der viste, at der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven.

Konkurrencerådet besluttede herefter, at sagen skulle anmeldes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der efterforskede sagen.

Ankehistorik

  1. Straffedomme og bødevedtagelser

    Icon Hairspa A/S - bøde på 1 mio. kr - personlig bøde på 100.000 kr. - Østre Landsret - bindende videresalgspriser

    10. december 2019