Skip navigation

ICON Hairspa A/S - bøde på 1 mio. kr. – personlig bøde på 100.000 kr. – Retten i Næstved – bindende videresalgspriser

5919/2018

15. februar 2019

Retten i Næstved har idømt hårproduktgrossisten Icon Hairspa A/S en bøde på 1.000.000 kroner for at overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. En ledende medarbejder har fået en personlig bøde på 100.000 kroner.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

”Det er desværre ikke første gang, vi ser en sag om bindende videresalgspriser på hårprodukter. Når en grossist dikterer mindsteprisen hos sine forhandlere, holder det prisen på produkterne oppe. Det går ud over forbrugerne, der i sidste ende kan betale for meget for de varer, de køber.”

Retten i Næstved skriver i dommen:

” […] er det bevist, at Icon Hairspa A/S over for sine forhandlere har stillet krav om, at Icon Hairspa A/S' vejledende priser på Kevin Murphy hårprodukter senest pr. 1. marts 2016 skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugerne. Det bemærkes, at i dansk retspraksis i sager om bindende videresalgspriser betragter mærkbarhedskravet som værende opfyldt uanset om overtrædelsens faktiske indflydelse eller mangel på samme på markedet.”

Retten i Næstved har idømt Icon Hairspa en bøde på 1.000.000 kroner for at overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. Overtrædelsen er sket i perioden fra primo 2016 til primo 2017. Her har Icon Hairspa krævet af sine forhandlere af hårprodukter af mærket ”Kevin Murphy”, at de overholdt de vejledende priser som mindstepriser.

En ledende medarbejder i Icon Hairspa er idømt en personlig bøde på 100.000 for sin rolle i overtrædelsen.

Sagen begyndte i 2016, da en forhandler henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med materiale, der viste, at der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrencerådet besluttede herefter at sagen skulle anmeldes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der efterforskede sagen.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Billede af Bitten Thorgaard Sørensen i trykkvalitet

Ankehistorik

  1. Straffedomme og bødevedtagelser

    ICON Hairspa A/S - bøde på 1 mio. kr. – personlig bøde på 100.000 kr. – Retten i Næstved – bindende videresalgspriser

    15. februar 2019