Skip navigation

Falck Danmark A/S – bøde på 30 mio. kr. - Københavns Byret - misbrug af dominerende stilling

SØIK-91250-00003-19

13. december 2019

Falck Danmark A/S har i dag i Københavns Byret fået en bøde på 30 mio. kroner for groft uagtsomt at have misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester i perioden fra august 2014 til oktober 2015.

Falck har i dag fået en bøde på 30 mio. kroner for at have misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester. Det er den hidtil største bøde, der er udstedt i Danmark for overtrædelse af konkurrenceloven.

Falck blev tidligere i år anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) af Konkurrencerådet. Anmeldelsen kom i forlængelse af, at Konkurrencerådet fandt, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester og dermed brudt konkurrencelovgivningen.

Det har i dag resulteret i, at Falck har fået en bøde på 30 mio. kroner ved Københavns Byret. Det oplyser specialanklager Niels Dengsø Kjærsgaard fra SØIK.

»Det er dybt skadeligt, når en virksomhed misbruger sin dominerende position på et marked. Derfor er vi hos SØIK tilfredse med, at straffesagen mod Falck i dag er blevet afsluttet i Københavns Byret med en bøde på 30 mio. kroner. Det er den hidtil største bøde for overtrædelse af konkurrenceloven i Danmark, og det understreger, at der har været tale om en meget alvorlig sag,« siger Niels Dengsø Kjærsgaard.

Ved fastsættelse af bødestørrelsen er der lagt vægt på, at adfærden betragtes som ”en meget alvorlig overtrædelse” af konkurrenceloven. Efter lovgivningen skal der derfor som udgangspunkt udmåles en bøde på ikke under 20 mio. kroner.

Ved bødefastsættelsen er der desuden lagt vægt på, at Falck har samarbejdet med SØIK efter politianmeldelsen, og at Falck har betalt erstatningsbeløb til tredjeparter, herunder blandt andet Region Syddanmark og BIOS, med et samlet beløb på omkring 152 mio. kroner.

»Når man som Falck er dominerende på et marked, så har man en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence. Den pligt tilsidesatte Falck ved at arbejdede efter en strategi, der havde til hensigt at skade konkurrenten BIOS’ image,« siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jacob Schaumburg-Müller.

Ankehistorik

  1. Straffedomme og bødevedtagelser

    Falck Danmark A/S – bøde på 30 mio. kr. - Københavns Byret - misbrug af dominerende stilling

    13. december 2019