Skip navigation

CMP Nedrivning ApS - bøde på 5 mio. kr. – to personlige bøder på 125.000 kr. - Østre Landsret – tilbudskoordinering

S-705-19

07. november 2019

Østre Landsret har idømt nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning en bøde på fem millioner kroner for at udveksle priser med konkurrenter. To ledende medarbejdere har fået bøder på hver 125.000 kroner. Dermed stadfæster landsretten dommen fra Retten i Hillerød.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen siger:

”Retten slår fast, at det var i strid med konkurrenceloven, da CMP Nedrivning udvekslede priser med konkurrenter på forskellige nedrivningsopgaver."

"Udveksling af priser mellem konkurrenter underminerer konkurrencen og fører kunderne bag lyset. Koordineringen i den pågældende sag kan have betydet, at både private og offentlige bygherrer har betalt højere priser og modtaget dårlige service på deres nedrivningsopgaver.”

I forhold til de såkaldte lånepriser skriver Østre Landsret blandt andet i dommen:

”Landsretten tiltræder, at en sådan adfærd er udtryk for en samordnet praksis, der har haft til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med afgivelse af konkrete bud, og at dette har stået klart for de tiltalte.”

I 11 tilfælde har CMP Nedrivning i perioden fra september 2011 til oktober 2013 koordineret tilbud med konkurrenter. Det afgjorde Retten i Hillerød i februar 2019, og Østre Landsret har nu stadfæstet dommen.

Østre Landsret idømmer CMP Nedrivning en bøde på fem millioner kroner og to ledende medarbejdere bøder på hver 125.000 kroner. Den ene medarbejder blev dømt for at have deltaget i alle 11 forhold, mens den anden medarbejder deltog i fem af forholdene.

Overtrædelserne er sket i forbindelse med nedrivningsopgaver for både offentlige og private kunder med primær placering i Nordsjælland og København.

Sagen mod CMP Nedrivning er en del af et sagskompleks, som omfatter otte virksomheder i nedrivningsbranchen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg og blandt andet på baggrund af materialet herfra, blev der sidenhen rejst tiltale.

Efter de indledende undersøgelser anmeldte Konkurrencerådet i april 2016 sagen mod CMP Nedrivning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Efter dommen mod CMP Nedrivning er der i alt idømt eller vedtaget bøder for 16,4 millioner kroner i sagskomplekset. Heraf udgør personlige bøder 1,7 millioner kroner.

Ankehistorik

  1. Straffedomme og bødevedtagelser

    CMP Nedrivning ApS - bøde på 5 mio. kr. – to personlige bøder på 125.000 kr. - Østre Landsret – tilbudskoordinering

    07. november 2019