Skip navigation

Jorton A/S og H. Skjøde Knudsen A/S - bøde 3 millioner kroner og 2 millioner kroner - Østre Landsret - udveksling af priser og koordinering af tilbud

S372801K- LHA

07. januar 2020

Østre Landsret har afgjort, at entreprenørvirksomhederne Jorton A/S og H. Skjøde Knudsen A/S skal betale bøder på henholdsvis 3 millioner kroner og 2 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomhederne har udvekslet priser og koordineret tilbud i forbindelse med flere entreprenøropgaver.

Virksomhederne H. Skjøde Knudsen og Jorton er idømt bøder ved Østre Landsret på henholdsvis 2 millioner kroner og 3 millioner kroner for overtrædelse af konkurrenceloven. Desuden er to ledende medarbejdere idømt personlige bøder på henholdsvis 75.000 kroner og 50.000 kroner.

Virksomhederne har koordineret tilbud i forbindelse med tre entrepriser i perioden fra januar 2012 til august 2013. Entrepriserne vedrører offentlige byggeopgaver for Syddansk Universitet og Sanderumskolen i Odense.

Konkurrencemyndighederne foretog i foråret 2016 uanmeldte kontrolundersøgelser hos Jorton og H. Skjøde Knudsen. Efter de indledende undersøgelser anmeldte Konkurrencerådet i november samme år sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Østre Landsrets dom er en ændring af Retten i Odenses frifindelsesdom fra december 2018.