Skip navigation

Kendelse af 10. januar 2020 - Journalist A og Økonomisk Ugebrev mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (afvisning)

KL-11-2019

10. januar 2020

Konkurrenceankenævnet har afvist Økonomisk Ugebrevs klage over afslag på aktindsigt i en sektorundersøgelse efter konkurrencelovens § 15d, da den ikke var omfattet af nævnets kompetence efter konkurrencelovens § 19, stk. 1.