Skip navigation

Kendelse af 26. september 2018 – Falck A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

15/05570

28. september 2018

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om, at der var ret til egenacces i en kontrolundersøgelsessag i medfør af den dagældende konkurrencelovs § 13, stk. 1, 2. pkt.