Skip navigation

Kendelse af 29. november 2018 - CD Pharma AB mod Konkurrencerådet

KL-2-2018

29. november 2018

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet, at lægemiddeldistributøren CD Pharma AB har misbrugt sin dominerende stilling i 2014. Selskabet satte prisen 2000 procent op på et ve-stimulerende lægemiddel. Sagen har principiel betydning for regionernes indkøb af medicin. Konkurrencerådet anmelder nu sagen til politiet.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald:

”Det er en vigtig kendelse, vi nu har fået fra Konkurrenceankenævnet. CD Pharma-sagen har principiel betydning for regionernes indkøb af medicin, fordi den gør det klart, at en leverandør af medicin med en dominerende stilling på markedet ikke må sætte prisen urimeligt højt.”

”CD Pharma havde en særlig position på markedet, da selskabet havde eksklusivitet på distribution af det ve-stimulerende lægemiddel. Den høje pris kan desuden svække konkurrencen fra parallelimportører ved fremtidige budrunder, fordi prisen i det konkrete tilfælde havde betydning for parallelimportørers forventede omkostning ved leveringssvigt.”

Konkurrenceankenævnet skriver i sin kendelse:

”Konkurrenceankenævnet tiltræder derfor, at CD Pharma har misbrugt sin dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1, og TEUF artikel 102, ved at have opkrævet en urimelig høj pris på 945 kr. for lægemidlet Syntocinon i perioden 28. april 2014 - 26. oktober 2014.”

Konkurrencerådet afgjorde i januar i år, at CD Pharma havde overtrådt konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling. Selskabet tog en urimelig høj pris for det ve-stimulerende lægemiddel, Syntocinon.

I 2013 vandt en parallelimportør og konkurrent til CD Pharma rammekontrakten om at levere det ve-stimulerende lægemiddel til regionernes indkøbsorganisation Amgros til 43 kroner per pakke. Parallelimportøren kunne ikke levere som aftalt i foråret 2014, og Amgros måtte i stedet købe Syntocinon fra CD Pharma. CD Pharma havde i modsætning til parallelimportøren leveringssikkerhed, fordi selskabet havde en eksklusiv distributionsaftale med producenten om salg af Syntocinon i Danmark.

Sidst i april 2014 hævede CD Pharma prisen på lægemidlet med 2000 procent fra 45 kroner til 945 kroner. CD Pharma har ikke kunnet begrunde prisstigningen med for eksempel højere omkostninger eller særlige hensyn til forskning og udvikling.

CD Pharma ankede sagen til Konkurrenceankenævnet, som nu har afsagt kendelse. Konkurrencerådet vil herefter anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Det ve-stimulerende lægemiddel Syntocinon, som benyttes af offentlige sygehuse i Danmark, har eksisteret siden 1950’erne, og patentet er udløbet for længe siden. Prisen har ligget omkring 44 kroner per pakke i perioden 2007-2014.

Ankehistorik

  1. Ankenævnskendelser

    Kendelse af 29. november 2018 - CD Pharma AB mod Konkurrencerådet

    29. november 2018

  2. Rådsafgørelser

    CD Pharmas prissætning af syntocinon

    31. januar 2018