Skip navigation

Kendelse af 29. november 2018 - TV 2/Bornholm mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

KL-7-2018

29. november 2018

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag på aktindsigt efter princippet om meroffentlighed.