Skip navigation

Kendelse af 24. oktober 2018 – [Klager] mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

18/15723

24. oktober 2018

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om afslag på partsaktindsigt i en konkurrencesag.