Afgørelse

Nummer
KL-8-2017

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Kendelse af 12. juni 2018 - Mediacenter Danmark A/S mod Konkurrencerådet

Det var i strid med konkurrenceloven, da Mediacenter Danmark og MPE Distribution aftalte, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder. Det har Konkurrenceankenævnet stadfæstet. Konkurrencerådet anmelder nu sagen til politiet.

Ankehistorik