Skip navigation

Kendelse af 4. april 2017 - Jorton A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

KL-3-2016

04. april 2017

Jorton A/S har klaget over afslag på aktindsigt og egenacces i undersøgelsessager vedrørende andre virksomheder, der i samme sagskompleks blev undersøgt for deltagelse i karteldannelse. Konkurrenceankenævnet har afvist dele af klagen og i øvrigt hjemvist sagen til fornyet behandling og afgørelse.