Skip navigation

Kendelse af 4. marts 2016 - BIOS Ambulance Services Danmark A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

KL-7-2015

08. marts 2016

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om afslag på aktindsigt med henvisning til, at der ikke for nærværende er det fornødne grundlag for at fastslå, om BIOS kan tillægges partstatus i klagesagen.