Skip navigation

Kendelse af 9. december 2015 - Breeders of Denmark A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

KL-6-2015

09. december 2015

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om afslag på aktindsigt med henvisning til, at aktindsigtssøgende ikke er part efter forvaltningsloven.