Skip navigation

Kendelse af 10. november 2015 - Journalist Anette Dybbro Klokkerholm, DR Danmark mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

KL-4-2015

10. november 2015

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om afslag på aktindsigt med henvisning til, at aktindsigtssøgende ikke er part efter forvaltningsloven, og at offentlighedsloven ikke finder anvendelse i sager efter konkurrenceloven.