Skip navigation

Kendelse af 21. oktober 2014 - Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark mod Konkurrencerådet

KL-2-2014

24. oktober 2014

Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Det fastslår Konkurrenceankenævnet, som dermed stadfæster Konkurrencerådets afgørelse fra marts 2014.