Skip navigation

Kendelse af 26. juni 2014 - Holdingselskabet af 1.7.1988 A/S under konkurs mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

KL-1-2014

26. juni 2014

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag på aktindsigt med henvisning til, at konkursboet ikke kan anses som part i forhold til styrelsens afgørelse i sag 4/0120-0100-0142 om offentlig konkurrenceforvridende støtte fra Furesø Kommune til FC Nordsjælland A/S.