Skip navigation

Konkurrenceankenævnet afviser at behandle Nykredits klage over Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2011

2011-0026221

27. februar 2012

Ankehistorik

  1. Ankenævnskendelser

    Konkurrenceankenævnet afviser at behandle Nykredits klage over Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2011

    27. februar 2012

  2. Rådsafgørelser

    Nykredits tilsagn om administrationsbidrag

    30. november 2011