Skip navigation

Konkurrenceankenævnets kendelse af 14. september 2011 - Hellers Yachtværft ApS mod Konkurrencerådet (opsættende virkning)

2011-0025026

15. september 2011

Ankehistorik

  1. Ankenævnskendelser

    Konkurrenceankenævnets kendelse af 14. september 2011 - Hellers Yachtværft ApS mod Konkurrencerådet (opsættende virkning)

    15. september 2011

  2. Rådsafgørelser

    Aftale om leje af Kastrup Strandpark 9

    23. juni 2010