Skip navigation

Konkurrenceankenævnets kendelse af 10. februar 2011 - Hellers Yachtværft ApS og Lynettens Bådservice mod Konkurrencerådet

2010-0022398

11. februar 2011

Ankehistorik

  1. Ankenævnskendelser

    Konkurrenceankenævnets kendelse af 10. februar 2011 - Hellers Yachtværft ApS og Lynettens Bådservice mod Konkurrencerådet

    11. februar 2011

  2. Rådsafgørelser

    Aftale om leje af Kastrup Strandpark 9

    23. juni 2010